THỜI HẠN BẢO HÀNH CỦA CÁC THIẾT BỊ SỨ VỆ SINH VIGLACERA

THỜI HẠN BẢO HÀNH CỦA CÁC THIẾT BỊ SỨ VỆ SINH VIGLACERA
THỜI HẠN BẢO HÀNH CỦA CÁC THIẾT BỊ SỨ VỆ SINH VIGLACERA

Thời gian bảo hành đối với các loại sản phẩm của Viglacera như sau:
- Sản phẩm sứ: 14 năm
- Sản phẩm sen vòi: 3,5 năm
- Sản phẩm chậu: 1 năm
Chi tiết bảo hành và điều kiện bảo hành chi tiết TẠI ĐÂY