ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN THƯƠNG MẠI TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP DIỄN RA TỐT ĐẸP

Sáng ngày 24/09/2022, tại Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera, Chi bộ Ban Thương Mại thuộc Đảng bộ Tổng công ty Viglacera - CTCP đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ Nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội có: 16 đảng viên/tổng số 24 đảng viên được triệu tập (Vắng 08 đồng chí có lý do), trong đó đảng viên chính thức: 15 đồng chí; Đảng viên dự bị: 01 đồng chí.

HỘI THẢO "PHÁT TRIỂN KHU VỰC MIỀN TÂY"

Ngày 24/08, tại thành phố Cần Thơ, Công ty CP Thương mại Viglacera cùng toàn bộ các nhà phân phối khu vực miền Tây đã tổ chức hội thảo, nhằm thống nhất triển khai phát triển thị trường miền Tây và cam kết sản lượng 5 tháng cuối năm 2022.